עיצוב הקרנה: מוזיאונים | אדריכלות | מרכזי מבקרים
אינסטליישן:  חוויות אימרסיביות | מיצב אינטראקטיבי | מיפוי והקרנה
וידאו ארט: תיאטרון | אופרה | קונצרטים