top of page

מוזיאון אשדוד 2017

תערוכה  "דיוקן העיר״

Screen Shot 2020-04-14 at 17.11.06.png

במהלך שנתיים יצרו 3,000 מתושבי העיר (רובם ילדים ונערים) דיוקן אישי בדמות חפץ שמייצג אותם. כל חפץ נארז בקוביית פרספקס בגודל 15x15 ס"מ. כך הם נהפכו לחבילות Ready-Made, כלומר שינו את שימושם המקורי והפכו למוצג מוזיאלי.

יצרתי חמישה מיצבים שמייצגים סיטואציות מרחביות שונות באשדוד. בחלל אחד, המייצג את המושג "הפגנה", הונחו קוביות רבות עם חפצים בתוכן באופן ספורדי־מאורגן; החלל השני ייצג את המושג "שולחן חג" והקוביות הונחו בו בצורת מעגל, כשעל חלקו העליון של השולחן הוקרנו טקסטורות שונות של מפות שולחן; החלל השלישי ייצג את המושג "איגוד" ובו הקופסאות נערמו לצורת תיבה גדולה; החלל הרביעי ייצג את המושג "פוסט", כלומר התארגנות וירטואלית ברשת, ובו נתלו הקוביות על הקיר בגריד מסודר; החלל האחרון ייצג את המושג "צבע אדום", הקוביות הוצמדו לקיר, כאילו הן נמצאות במקלט, בזמן שעל הקיר הוקרן שעון עצר של 45 שניות - משך זמן ההגעה למקלט באשדוד בעת מתקפת טילים.

שותפים ויוזמים:
מוזיאון אשדוד

האמן דניאל שושן
האמן עמית מטלון
Pro AV: יניב לוי

בחזרה לכל העבודות

bottom of page