top of page

Dusseldorf Schauspielhaus Germany 2015

Murder

מחזה של חנוך לוין מתורגם לגרמנית. הבמה מחולקת ל-20 חלקים הנפרדים זה מזה במהלך ההצגה. שלושה מסכי הקרנה מקיפים את הבמה כמו זירה. לאורך ההצגה המסכים משנים את מקומם והקרנת הוידאו עוקבת אחר התנועה שלהם, כשהיא מסונכרנת איתם בדיוק.

במסגרת יצירת התכנים נסענו לצלם ביריחו, במדבר ובתל אביב. השתמשנו בשיפולי הקרקע של הארץ כדי להגדיר גבולות לא נראים לעין ולטשטש את הגבולות הקיימים.

הוידאו רץ לאורך כל ההצגה ומייצר סביבה רגשית ולא אינפורמטיבית. כך לדוגמה, שיפולי הגוף הופכים לשיפולי קרקע, נופים לטקסטורה חסרת כל משמעות אנושית וצליית שווארמה לקו נוף בשקיעה.

:Affiliates

Translation: Matthias Neumann

Song translation: Avishai Milstein

Director: Dedi Baron

Choreography: Florian Etti

Costumes: Kirsten Dephoff

Music: Bojan Vuletic

Lighting: Konstantin Svenson

בחזרה לכל העבודות

bottom of page