top of page

AT&T Foundry 2019

Magic Leap

Magic Leap חברת הסטארט-אפ האמריקאית, הראשונה בתחום משקפי המציאות הרבודה, שיווקה ב-2019 משקפיים חדשניות באמצעות AT&T חברת התקשורת העולמית. התבקשתי לבנות אבטיפוס לעמדת Retail אינטראקטיבית.

בשיתוף פעולה עם האמן רונן תנחום, יצרנו סביבה תלת ממדית מודפסת עליה הקרנו וידאו במיפוי מדויק. הווידאו השתלב באפליקציה מבוססת מחוות גוף כך שהצופה משנה את תוכן ההקרנה על-ידי תנועות ידיו. באמצעות האפליקציה אפשרנו ליצור אינטראקציה עם סביבת המציאות הרבודה עוד לפני חבישת המשקפיים.

שותפים:
מתכנת: רונן תנחום 

Magic Leap
AT&T
Foundry

בחזרה לכל העבודות

bottom of page