KIEL THEATER

GERMANY

תיאטרון קיל בגרמניה. התפאורה בארוקית.  במרכז הבמה צף מלבן זכוכית קובריקי, אליו מוצמדת מדבקת הולוגרמה. 

המלבן משמש כמראה המשקפת את הפנטזיות של הדמויות הנמצאות מולה, חושפת את  מגבלותיהם, כיסופיהם וסודותיהם הכמוסים ביותר.

במה משופעת וחכמה שעוצבה בכישרון ע"י דנה צרפתי. בימוי אמיץ של דדי ברון, ועיצוב תלבושות מהיפים שראיתי. ערכנו את הצילומים בסטודיו בקיל.

Mord

LIEBELEI

2015

בחזרה לכל העבודות