מוזיאון אשדוד

2017

תערוכה 

Screen Shot 2020-04-14 at 17.11.06.png

במהלך שנתיים יצרו 3,000 מתושבי העיר, רובם ילדים ונערים, דיוקן אישי בדמות חפץ שמייצג אותם, שנארז לתוך קוביית פרספקס בגודל של 15 על 15 ס"מ.

גודל אידיאלי לאריזת"ready made" , כלומר חפץ שישנה את שימושו המקורי ויהפוך למוצג מוזיאלי.

יצרתי חמישה מיצבים שמייצגים סיטואציות מרחביות שונות באשדוד: בחלל אחד, שמייצג את המושג "הפגנה", הונחו קוביות רבות עם חפצים בתוכן באופן ספורדי־מאורגן; חלל שני מייצג את המושג "שולחן חג" ובו הקוביות הונחו בצורת מעגל, כשחלקו העליון של השולחן מואר בטקסטורות מפה משתנות; חלל שלישי מייצג את המושג "איגוד" ובו קופסאות שנערמו לצורת תיבה גדולה; חלל רביעי מייצג את המושג "פוסט", כלומר התארגנות וירטואלית ברשת, ובו נתלו קוביות על הקיר בגריד מסודר; החלל האחרון מייצג את המושג "צבע אדום", כשהקוביות מוצמדות לקיר, כאלו הן נמצאות במקלט, ועל הקיר מוקרן שעון עצר של 45 שניות — משך זמן ההגעה למקלט באשדוד בעת מתקפת טילים.

 

שותפים ויוזמים:

מוזיאון אשדוד

האמן דניאל שושן

האמן עמית מטלון

pro av יניב

בחזרה לכל העבודות