שותפים ויוזמים:

מוזיאון אשדוד

האמן דניאל שושן

האמן עמית מטלון

pro av יניב

בחזרה לכל העבודות