מוזיאון אשדוד

2017

תערוכה 

במהלך שנתיים יצרו 3,000 מתושבי העיר, רובם ילדים ונערים, דיוקן אישי בדמות חפץ שמייצג אותם, שנארז לתוך קוביית פרספקס בגודל של 15 על 15 ס"מ.

גודל אידיאלי לאריזת"ready made" , כלומר חפץ שישנה את שימושו המקורי ויהפוך למוצג מוזיאלי.

יצרתי חמישה מיצבים שמייצגים סיטואציות מרחביות שונות באשדוד: בחלל אחד, שמייצג את המושג "הפגנה", הונחו קוביות רבות עם חפצים בתוכן באופן ספורדי־מאורגן; חלל שני מייצג את המושג "שולחן חג" ובו הקוביות הונחו בצורת מעגל, כשחלקו העליון של השולחן מואר בטקסטורות מפה משתנות; חלל שלישי מייצג את המושג "איגוד" ובו קופסאות שנערמו לצורת תיבה גדולה; חלל רביעי מייצג את המושג "פוסט", כלומר התארגנות וירטואלית ברשת, ובו נתלו קוביות על הקיר בגריד מסודר; החלל האחרון מייצג את המושג "צבע אדום", כשהקוביות מוצמדות לקיר, כאלו הן נמצאות במקלט, ועל הקיר מוקרן שעון עצר של 45 שניות — משך זמן ההגעה למקלט באשדוד בעת מתקפת טילים.

 

שותפים ויוזמים:

מוזיאון אשדוד

האמן דניאל שושן

האמן עמית מטלון

pro av יניב

בחזרה לכל העבודות