Dusseldorf Schauspielhaus Germany

2015

Murder

דיסלדורף, גרמניה. מחזה של חנוך לוין שתורגם לגרמנית. הבמה מחולקת ל 20 חלקים שנפרדים זה מזה במהלך ההצגה. שלושה מסכי הקרנה מקיפים את הבמה כמו זירה. לאורך ההצגה המסכים משנים את מקומם והקרנת הוידאו עוקבת אחר התנועה שלהם, כשהיא מסונכרנת איתם בדיוק.

במסגרת יצירת התכנים נסענו לצלם ביריחו, במדבר, ובתל אביב. השתמשנו בשיפולי הקרקע של הארץ כדי להגדיר גבולות שלא נראים לעין ולטשטש את הגבולות הקיימים.

הוידאו רץ לאורך כל ההצגה, ומייצר סביבה רגשית ולא אינפורמטיבית. כך, לדוגמה, שיפולי הגוף הופכים לשיפולי קרקע, צליית שווארמה לקו נוף בשקיעה, ואדמה וערים לטקסטורה חסרת כל משמעות אנושית.

בחזרה לכל העבודות