התעשיה

2019

מתחם 1000

שותפים:

מפיקים: התעשיה
תלת: רונן תנחום
עריכה: מאור קשת
מיפוי ואינטראקטיב: פרוטאצ׳
 

בחזרה לכל העבודות