top of page

ברנז'ה

תיאטרון בית לסין, 2008
בימוי: ניר ארז

ניר ארז פנה אלי בכדי שאצור וידאו-ארט להצגה ברנז'ה בפסטיבל "פותחים במה" התשיעי של תיאטרון בית ליסין. למרות האהבה שלי למופשט, כאן היה ברור שצריך וידאו ארט קונקרטי ומוצק שידבר בשפה של ההצגה העוסקת בעולם הטלויזיה. לצורך כך יצרנו שפה גרפית של ערוצי טלויזיה פיקטיבים שצורתם הויזואלית משתלבת עם הבמה.     

bottom of page